040-22 22 20 info@lkvision.se

Vi är ett rivningsföretag i Malmö som erbjuder tjänster inom

selektiv rivning, totalrivning, håltagning samt sanering.

   sigill

RIVNING

Vi river och forslar bort byggnader, demonterar pannor och oljetankers  samt river inredning vid ombyggnation. Läs mer…

SANERING

Vi utför asbest- och PCB-sanering av  alla slag enligt Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar. Inkapsling, uppmärkning m.m.  Läs mer…

HÅLTAGNING & SÅGNING

Vi utför alla typer av håltagning. T.ex. industrihåltagning, installationshåltagning och sågning  Läs mer…