040-22 22 20 info@lkvision.se

Sanering

Vi utför asbest och PCB sanering av alla slag enligt Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar. Inkapsling, uppmärkning samt bortforsling och deponering på godkänd avfallsstation. Vi använder oss alltid av högkvalitativ utrustning och vår personal besitter stor yrkesskicklighet och erfarenhet av såväl stora som mindre uppdrag. Vi ser alltid till att våra kunders önskemål och behov blir tillfredsställda och att vårt arbete alltid är det bästa från början till slut. Under vår långa tid inom branschen har vi skaffat oss erfarenhet av såväl stora som små saneringsarbeten. Vi är verksamma i Malmö med omnejd och vår kundkrets består av:

  • små och stora företag
  • kommunala och statliga verksamheter
  • fastighetsförvaltare
  • fastighetsbolag
  • industri

Sanering av asbest

Än idag förekommer det en del asbest, framför allt i äldre byggnader. Vi hjälper dig att bli av med det farliga och göra din byggnad säker och trygg. Vi utför sanering av asbest i isolering av bland annat ventilationskanaler, rör och pannor.

PCB-sanering

Det finns fortfarande en hel del byggnader där byggnadsmaterial innehållande PCB har använts. Samtliga byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956-1974 ska saneras från PCB. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring hur vi skulle kunna hjälpa dig att göra din byggnad renare, säkrare och tryggare.

Välkommen till oss på LK Vision – ditt självklara val när det gäller sanering!